Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

09-11-2017

Heeft mijn gezin voldoende aan het nabestaandenpensioen?

Vanuit de sociale zekerheid is er op zich wel iets geregeld bij het overlijden van de partner. Maar om daar nu helemaal op te vertrouwen? Want erg veel is het allemaal niet.

Eerst even een paar feiten

De Sociale Verzekeringsbank verstrekt zogenaamde ANW-uitkeringen. Hier bestaat recht op bij het overlijden van je partner, maar er gelden wel voorwaarden.

  • De achterblijvende partner moet voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Of:
  • Als de partner dat niet is, bestaat er nog steeds recht op een uitkering. Maar dan uiterlijk tot het moment waarop  het jongste kind 18 jaar is.

En het is bovendien niet veel

De uitkering bedraagt niet meer dan 70 procent van het netto minimumloon.
Een eigen inkomen van de achterblijvende partner heeft bovendien invloed op de hoogte van de uitkering. Ook door een huisgenoot vanaf 21 jaar oud kan de uitkering verlaagd worden. Wat zijn de alternatieven?

Bestaat er recht op een partnerpensioen?

Ook in pensioenregelingen is vaak een partnerpensioen opgenomen. Deze keert dan uit vanaf de overlijdensdatum van de deelnemer aan de pensioenregeling.

Om daarvoor in aanmerking te komen kan als eis gesteld worden dat de partners gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Er bestaan overigens ook pensioenregelingen waarbij een partnerpensioen uitgekeerd kan worden indien sprake is van samenwonen. Welke regeling van toepassing is, moet dan wel uitgezocht worden.
Vaak is de uitkering 70 procent van het (maximaal haalbare) ouderdomspensioen, maar door pensioengaten valt de uitkering vaak lager uit dan verwacht. Ook daar dus vaak geen geweldige voorziening, met eveneens vaak minder uitkering dan gedacht.

Niet altijd is partnerpensioen meeverhuisd

In Nederland geldt geen pensioenplicht. Vanuit de bedrijfstak of de CAO is vaak wel een verplichting vastgelegd voor werkgevers. Maar het bestaan van een pensioenregeling wil nog niet zeggen dat er ook een partnerpensioen wordt opgebouwd.
En wat dan vaak ook nog gebeurt is, dat bij wisseling van werkgever het opgebouwde partnerpensioen direct terugvalt naar nul. Want sommige werkgevers kiezen ervoor om voor het partnerpensioen geen vermogen op te bouwen. Binnen dergelijke (wat goedkopere) regelingen wordt alleen een partnerpensioen verstrekt indien het overlijden plaatsvindt tijdens het dienstverband. Met als gevolg, dat er bij wisseling van werkgever niets valt 'mee te verhuizen'. En het nieuwe partnerpensioen automatisch weer wat lager wordt. 

Hoe kom ik erachter wat er opgebouwd is?

Waar recht op bestaat bij overlijden van de partner is niet eenvoudig om inzicht in te krijgen. Hiervoor moet je alle geactiveerde pensioenregelingen naast elkaar kunnen zetten. Daarnaast moet je ook weten waar je vanuit de overheid recht op hebt. Ook het spaarvermogen en een eventuele overwaarde in het huis kunnen hierbij een rol spelen. Vergeet de aan de hypotheek gekoppelde overlijdensrisicoverzekering niet.

Om dat inzicht te kunnen geven en na te gaan of en welke hiaten er eventueel zijn, moeten we dus simpelweg alle feiten en regelingen even voor je op een rij zetten.
Natuurlijk wil je er van uit gaan, dat jullie samen oud en gezond blijven. Maar als dat niet zo is, kan het wel belangrijk zijn elkaar verzorgd achter te laten. Wat overigens meer is dan het verzekeren van de uitvaartkosten. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens